Các chuyên gia đưa ra dự đoán rằng sự gián đoạn ở mỗi giai đoạn của chuỗi cung ứng sẽ tiếp tục diễn ra. Bản thân các nhà cung cấp đang gặp khó khăn trong việc duy trì năng lực. Ngay cả khi các nhà cung cấp sẵn sàng trong khâu vận chuyển, vẫn có những nhân tố gây gián đoạn ảnh hưởng đến việc nhận đầu vào cần thiết kịp thời. Những gián đoạn này bao gồm tình trạng thiếu container, logistic tầm xa, tắc nghẽn bến tàu và cảng, thiếu nhân công, hậu cần từ xa, phải tuân thủ các yêu cầu và tiêu chuẩn chất lượng, giá nhiên liệu tăng và lạm phát tăng nhanh. Những điều này đặt ra thách thức trong việc phát triển và thực hiện các chiến lược chuỗi cung ứng để chống lại các rủi ro cấp bách của việc tiếp tục hạn chế nguồn cung.

Với vô số thách thức của chuỗi cung ứng đã đặt ra một nhiệm vụ khó khăn để tìm ra nơi tốt nhất để bảo tồn nguồn lực để giảm thiểu rủi ro và cung cấp ROI tốt nhất. Điều này rất quan trọng với các nhà sản xuất quy mô nhỏ bởi vì họ không có chuyên môn sâu rộng về các chức năng chuỗi cung ứng lớn được liên kết với các quy trình để liên tục thúc đẩy cải tiến và giảm thiểu rủi ro.

Không có chiến lược hay cách tiếp cận nào là phù hợp với tất cả doanh nghiệp. Mỗi tổ chức phải tiến hành đánh giá kỹ lưỡng các yếu tố cốt lõi của chuỗi cung ứng tại doanh nghiệp (tham khảo sơ đồ bên dưới), để xác định chắc chắn những thành phần nào cần được ưu tiên giải quyết để giảm thiểu được những rủi ro cấp bách nhất.

Một số thành phần phổ biến bao gồm:

  • Chuyển khỏi nguồn cung ứng đơn lẻ (nếu có thể) và tạo ra một tổ hợp tìm kiếm nguồn cung ứng chiến lược của các nhà cung cấp trong nước cũng như toàn cầu.
  • Giải quyết thời gian sản xuất (lead time) kéo dài trong Lập Kế hoạch và  Dự báo Nhu cầu.
  • Các chiến lược về logistic và vận chuyển giúp giải quyết lead time kéo dài dự kiến.
  • Sử dụng các nhà cung cấp bên thứ ba để quản lý rủi ro và sử dụng đòn bẩy của các nhà cung cấp trên thị trường.
  • Thực hiện các chiến lược số hóa.
  • Hệ điều hành quản lý tích hợp và toàn diện để mang đến tầm nhìn tốt hơn về hiệu suất trên toàn bộ Chuỗi cung ứng.
  • Cải thiện tính toàn vẹn và thu thập dữ liệu.
  • Chiến lược về hàng tồn kho.

Những điều này tuy không đầy đủ nhưng cũng đủ để chứng tỏ rằng các nhà sản xuất phải có những hành động kịp thời để đảm bảo rằng họ không chỉ tồn tại mà còn phát triển trong môi trường đầy thách thức này. Các nhà sản xuất quy mô nhỏ không cần phải chờ xem liệu những ràng buộc của chuỗi cung ứng có tiếp tục gây ảnh hưởng trong năm tới hay không.

Các tổ chức tin rằng mọi thứ sẽ dần trở nên tốt đẹp trong thời gian tới nhưng vẫn nên tiếp làm việc có tổ chức và kiểm soát các chuỗi cung ứng của mình. Chìa khóa chính là việc đảm bảo rằng các nhà sản xuất sẽ liên tục và chủ động tìm cách để tối ưu hóa mọi yếu tố trong chuỗi cung ứng của mình.

Nguồn: Industryweek