Tài liệu: Sản xuất tinh gọn

Sản xuất tinh gọn
Sản xuất tinh gọn

Cuốn Ebook Sản xuất Tinh gọn được biên dịch với phần lớn nguồn tài liệu được lấy từ cuốn sách Lean Manufacturing Techniques thuộc Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), cùng với đó là một số nguồn tư liệu khác. Ngoài ra, một phần của Ebook được biên soạn bởi Cộng đồng Quản lý Sản xuất Chuyên nghiệp VPMC với sự tài trợ bởi tập đoàn VTI.

Sản xuất tinh gọn là một triết lý quản lý tập trung vào việc loại bỏ liên tục các lãng phí có thể trong quá trình sản xuất. Sách hướng dẫn này làm sáng tỏ những điểm mà làm tăng những khả năng kiểm soát của công ty về số lượng nguồn lực, ví dụ như lao đông, sản xuất thừa, không gian, hàng lỗi, những chuyển động không cần thiết của con người, tồn kho và vận chuyển.

Link tài liệu: Tại đây