Mẫu SQCDP dùng để trực quan hóa tình trạng nhà máy theo từng ngày và từng tháng giúp quản lý hình dung ra được cách các nhóm hoạt động dựa trên một số chỉ số chính, đồng thời mẫu SQCDP thường được sử dụng trong các cuộc họp hằng ngày của nhà máy nhằm kiểm soát các vấn đề như sau:

  • S (Safety): An toàn
  • Q (Quality): Chất lượng
  • C:(Cost) Chi phí
  • D(Delivery): Vận chuyển/Giao hàng
  • P(Production/Productivity/People): Sản xuất/Năng suất/Con người. 

Bằng cách sử dụng phương pháp trực quan hóa SQCDP, người quản lý chỉ cần 3 giây đã nắm bắt được tình trạng chung nhà máy. Ngoài ra, form SQCDP có thể dùng kết hợp với các form giải quyết vấn đề khác giúp làm nổi bật các vấn đề và thúc đẩy cải tiến.

___________________

Đối với file mẫu ở bên dưới, dấu đỏ là đánh dấu của ngày có vấn đề, dấu xanh là đánh dấu của ngày không có vấn đề và đạt mục tiêu. Cách ký hiệu này cũng được áp dụng tương tự đối với 12 tháng ở dòng cuối cùng.

Link file mẫu: Tại đây