Thứ Tư, Tháng Sáu 7, 2023
spot_img

MỚI NHẤT

Cải tiến quá trình - Tìm các giải pháp nhắm tới mục tiêu:     Thuật ngữ “cải tiến quá trình” được hiểu là chiến lược phát triển tập trung vào các giải pháp để loại bỏ các nguyên nhân gốc gây ra các vấn đề tác động tới hiệu quả kinh doanh. Thuật ngữ tương đương khác được sử...

NỘI DUNG ĐƯỢC TÀI TRỢ

VPMC CHANNEL
Video thumbnail
Webinar 25: Quản lý bảo trì bảo dưỡng tiên tiến (Phần 2) - Cộng đồng VPMC
01:28:54
Video thumbnail
Webinar 25: Quản lý bảo trì bảo dưỡng tiên tiến (Phần 1) - Cộng đồng VPMC
53:18
Video thumbnail
Webinar 20: OEE - Chỉ số quản lý hiệu quả toàn phần thiết bị (Phần 2) - Cộng đồng VPMC
01:38:50
Video thumbnail
Webinar 20: OEE - Chỉ số quản lý hiệu quả toàn phần thiết bị (Phần 1) - Cộng đồng VPMC
01:15:11
Video thumbnail
Webinar 14: 𝐌𝐄𝐒 – NỀN TẢNG NHÀ MÁY THÔNG MINH (Phần 1) | Cộng đồng VPMC
33:19
Video thumbnail
Book Review: Dọn dẹp theo phương thức Toyota (Phần 4) | Cộng đồng VPMC
21:59
Video thumbnail
Book Review: Dọn dẹp theo phương thức Toyota (Phần 3) | Cộng đồng VPMC
10:24
Video thumbnail
Book Review: Dọn dẹp theo phương thức Toyota (Phần 2) | Cộng đồng VPMC
25:07
Video thumbnail
Book Review: Dọn dẹp theo phương thức Toyota (Phần 5) | Cộng đồng VPMC
19:59
Video thumbnail
Book Review: Dọn dẹp theo phương thức Toyota (Phần 1) | Cộng đồng VPMC
14:12
Video thumbnail
REVIEW SÁCH: NGHỆ THUẬT ĐÀO TẠO NHÂN SỰ THEO PHONG CÁCH TOYOTA (VIDEO 1) | CỘNG ĐỒNG VPMC
36:29
Video thumbnail
REVIEW SÁCH: NGHỆ THUẬT ĐÀO TẠO NHÂN SỰ THEO PHONG CÁCH TOYOTA (VIDEO 2) | CỘNG ĐỒNG VPMC
36:29
Video thumbnail
Tiêu chuẩn đánh giá 5S | Cộng đồng quản lý sản xuất chuyên nghiệp VPMC
01:00:25
Video thumbnail
Chi tiết yêu cầu trong tiêu chuẩn đánh giá 5S | Cộng đồng quản lý sản xuất chuyên nghiệp VPMC
34:56
Video thumbnail
Hiểu cách thức đánh giá 5S | Cộng đồng quản lý sản xuất chuyên nghiệp VPMC
17:43
Video thumbnail
S4 – Săn sóc là gì? | Cộng đồng quản lý sản xuất chuyên nghiệp VPMC
16:01
Video thumbnail
S5 – Sẵn sàng là gì? | Cộng đồng quản lý sản xuất chuyên nghiệp VPMC
04:30
Video thumbnail
S2 - Sắp xếp là gì? | Cộng đồng quản lý sản xuất chuyên nghiệp VPMC
40:13
Video thumbnail
S3 - Sạch sẽ là gì? | Cộng đồng quản lý sản xuất chuyên nghiệp VPMC
24:50
Video thumbnail
S1 - Sàng lọc trong 5s là gì? | Cộng đồng quản lý sản xuất chuyên nghiệp VPMC
08:01
Video thumbnail
Các cấp độ khi triển khai 5s tại nơi làm việc | Cộng đồng quản lý sản xuất chuyên nghiệp VPMC
03:16
Video thumbnail
5S là gì? | Cộng đồng quản lý sản xuất chuyên nghiệp VPMC
06:09
Video thumbnail
Tầm quan trọng của 5S và Quản lý trực quan | Cộng đồng quản lý sản xuất chuyên nghiệp VPMC
07:46
Video thumbnail
AM - Bảo trì tự quản và các chuyên đề (Phần 1) | Cộng đồng quản lý sản xuất chuyên nghiệp VPMC
02:35:44
Video thumbnail
AM - Bảo trì tự quản và các chuyên đề (Phần 2) | Cộng đồng quản lý sản xuất chuyên nghiệp VPMC
02:38:55

5 Phẩm Chất Cần Có Của Nhà Lãnh Đạo Tinh Gọn

0
Lãnh đạo tinh gọn – lean leader, là người lãnh đạo thấm nhuần các nguyên tắc cơ bản của quản lý tinh gọn (Lean...

7 Loại Nhân Viên Dành Cho Khu Vực Sản Xuất Đầy Đủ Chức Năng

0
Công nhân vận hành máy Người vận hành máy móc có thể được coi là những người lính chân chính trong khu vực sản...

William Edwards Deming – Người Hùng Của Ngành Sản Xuất

0
Những năm đầu cuộc đời Sinh ra và lớn lên trong cảnh nghèo khó đã hình thành thói quen tiết kiệm và không thích lãng...