Thứ Hai, Tháng Mười 2, 2023
spot_img

MỚI NHẤT

TWI là công cụ nền tảng cải tiến liên tục cho mọi bối cảnh của doanh nghiệp. Bằng những phương pháp chuẩn mực và đơn giản, các doanh nghiệp Việt Nam có thể dễ dàng ứng dụng để quản trị sản xuất trong nhiều năm qua. Vậy nhà lãnh đạo cần nắm vững những kỹ năng gì nhằm áp...

NỘI DUNG ĐƯỢC TÀI TRỢ

VPMC CHANNEL
Video thumbnail
Webinar 25: Quản lý bảo trì bảo dưỡng tiên tiến (Phần 2) - Cộng đồng VPMC
01:28:54
Video thumbnail
Webinar 25: Quản lý bảo trì bảo dưỡng tiên tiến (Phần 1) - Cộng đồng VPMC
53:18
Video thumbnail
Webinar 20: OEE - Chỉ số quản lý hiệu quả toàn phần thiết bị (Phần 2) - Cộng đồng VPMC
01:38:50
Video thumbnail
Webinar 20: OEE - Chỉ số quản lý hiệu quả toàn phần thiết bị (Phần 1) - Cộng đồng VPMC
01:15:11
Video thumbnail
Webinar 14: ???????????? – NỀN TẢNG NHÀ MÁY THÔNG MINH (Phần 1) | Cộng đồng VPMC
33:19
Video thumbnail
Book Review: Dọn dẹp theo phương thức Toyota (Phần 4) | Cộng đồng VPMC
21:59
Video thumbnail
Book Review: Dọn dẹp theo phương thức Toyota (Phần 3) | Cộng đồng VPMC
10:24
Video thumbnail
Book Review: Dọn dẹp theo phương thức Toyota (Phần 2) | Cộng đồng VPMC
25:07
Video thumbnail
Book Review: Dọn dẹp theo phương thức Toyota (Phần 5) | Cộng đồng VPMC
19:59
Video thumbnail
Book Review: Dọn dẹp theo phương thức Toyota (Phần 1) | Cộng đồng VPMC
14:12
Video thumbnail
REVIEW SÁCH: NGHỆ THUẬT ĐÀO TẠO NHÂN SỰ THEO PHONG CÁCH TOYOTA (VIDEO 1) | CỘNG ĐỒNG VPMC
36:29
Video thumbnail
REVIEW SÁCH: NGHỆ THUẬT ĐÀO TẠO NHÂN SỰ THEO PHONG CÁCH TOYOTA (VIDEO 2) | CỘNG ĐỒNG VPMC
36:29
Video thumbnail
Tiêu chuẩn đánh giá 5S | Cộng đồng quản lý sản xuất chuyên nghiệp VPMC
01:00:25
Video thumbnail
Chi tiết yêu cầu trong tiêu chuẩn đánh giá 5S | Cộng đồng quản lý sản xuất chuyên nghiệp VPMC
34:56
Video thumbnail
Hiểu cách thức đánh giá 5S | Cộng đồng quản lý sản xuất chuyên nghiệp VPMC
17:43
Video thumbnail
S4 – Săn sóc là gì? | Cộng đồng quản lý sản xuất chuyên nghiệp VPMC
16:01
Video thumbnail
S5 – Sẵn sàng là gì? | Cộng đồng quản lý sản xuất chuyên nghiệp VPMC
04:30
Video thumbnail
S2 - Sắp xếp là gì? | Cộng đồng quản lý sản xuất chuyên nghiệp VPMC
40:13
Video thumbnail
S3 - Sạch sẽ là gì? | Cộng đồng quản lý sản xuất chuyên nghiệp VPMC
24:50
Video thumbnail
S1 - Sàng lọc trong 5s là gì? | Cộng đồng quản lý sản xuất chuyên nghiệp VPMC
08:01
Video thumbnail
Các cấp độ khi triển khai 5s tại nơi làm việc | Cộng đồng quản lý sản xuất chuyên nghiệp VPMC
03:16
Video thumbnail
5S là gì? | Cộng đồng quản lý sản xuất chuyên nghiệp VPMC
06:09
Video thumbnail
Tầm quan trọng của 5S và Quản lý trực quan | Cộng đồng quản lý sản xuất chuyên nghiệp VPMC
07:46
Video thumbnail
AM - Bảo trì tự quản và các chuyên đề (Phần 1) | Cộng đồng quản lý sản xuất chuyên nghiệp VPMC
02:35:44
Video thumbnail
AM - Bảo trì tự quản và các chuyên đề (Phần 2) | Cộng đồng quản lý sản xuất chuyên nghiệp VPMC
02:38:55

SAI LẦM CỦA NGƯỜI QUẢN LÝ – ÔM QUÁ NHIỀU VIỆC

0
1. Không thể hoàn thành công việc một cách trọn vẹn.  Một người quản lý ôm quá nhiều việc có thể khiến cho công việc...

MÂU THUẪN GIỮA CẤP TRÊN VÀ CẤP DƯỚI – 5 VẤN ĐỀ CÓ THỂ...

0
Xây dựng quan hệ hợp tác giữa cấp trên và cấp dưới luôn là một yếu tố mà bất kỳ người quản lý hay...

QUẢN ĐỐC SẢN XUẤT – ĐỪNG ĐỂ BỊ “ĐÁNH LỪA” BỞI CÁCH LÀM VIỆC...

0
Thực chất, hiện nay có rất nhiều quản lý sản xuất tại các nhà máy đánh giá cấp dưới chỉ dựa trên những hành...