Thứ Tư, Tháng Mười Hai 7, 2022
spot_img

MỚI NHẤT

Nằm trong khuôn khổ dự án xúc tiến Hướng dẫn kỹ thuật, VITASK - Trung tâm Tư vấn và Giải pháp công nghệ Việt Hàn đã hoàn thành biên tập bộ sách về quản lý sản xuất và kỹ thuật sản xuất trong lĩnh vực ô tô, điện – điện tử và đang tiến hành triển khai chương trình...
VPMC CHANNEL
Video thumbnail
Webinar 25: Quản lý bảo trì bảo dưỡng tiên tiến (Phần 2) - Cộng đồng VPMC
01:28:54
Video thumbnail
Webinar 25: Quản lý bảo trì bảo dưỡng tiên tiến (Phần 1) - Cộng đồng VPMC
53:18
Video thumbnail
Webinar 20: OEE - Chỉ số quản lý hiệu quả toàn phần thiết bị (Phần 2) - Cộng đồng VPMC
01:38:50
Video thumbnail
Webinar 20: OEE - Chỉ số quản lý hiệu quả toàn phần thiết bị (Phần 1) - Cộng đồng VPMC
01:15:11
Video thumbnail
Webinar 14: 𝐌𝐄𝐒 – NỀN TẢNG NHÀ MÁY THÔNG MINH (Phần 1) | Cộng đồng VPMC
33:19
Video thumbnail
Book Review: Dọn dẹp theo phương thức Toyota (Phần 4) | Cộng đồng VPMC
21:59
Video thumbnail
Book Review: Dọn dẹp theo phương thức Toyota (Phần 3) | Cộng đồng VPMC
10:24
Video thumbnail
Book Review: Dọn dẹp theo phương thức Toyota (Phần 2) | Cộng đồng VPMC
25:07
Video thumbnail
Book Review: Dọn dẹp theo phương thức Toyota (Phần 5) | Cộng đồng VPMC
19:59
Video thumbnail
Book Review: Dọn dẹp theo phương thức Toyota (Phần 1) | Cộng đồng VPMC
14:12
Video thumbnail
REVIEW SÁCH: NGHỆ THUẬT ĐÀO TẠO NHÂN SỰ THEO PHONG CÁCH TOYOTA (VIDEO 1) | CỘNG ĐỒNG VPMC
36:29
Video thumbnail
REVIEW SÁCH: NGHỆ THUẬT ĐÀO TẠO NHÂN SỰ THEO PHONG CÁCH TOYOTA (VIDEO 2) | CỘNG ĐỒNG VPMC
36:29
Video thumbnail
Tiêu chuẩn đánh giá 5S | Cộng đồng quản lý sản xuất chuyên nghiệp VPMC
01:00:25
Video thumbnail
Chi tiết yêu cầu trong tiêu chuẩn đánh giá 5S | Cộng đồng quản lý sản xuất chuyên nghiệp VPMC
34:56
Video thumbnail
Hiểu cách thức đánh giá 5S | Cộng đồng quản lý sản xuất chuyên nghiệp VPMC
17:43
Video thumbnail
S4 – Săn sóc là gì? | Cộng đồng quản lý sản xuất chuyên nghiệp VPMC
16:01
Video thumbnail
S5 – Sẵn sàng là gì? | Cộng đồng quản lý sản xuất chuyên nghiệp VPMC
04:30
Video thumbnail
S2 - Sắp xếp là gì? | Cộng đồng quản lý sản xuất chuyên nghiệp VPMC
40:13
Video thumbnail
S3 - Sạch sẽ là gì? | Cộng đồng quản lý sản xuất chuyên nghiệp VPMC
24:50
Video thumbnail
S1 - Sàng lọc trong 5s là gì? | Cộng đồng quản lý sản xuất chuyên nghiệp VPMC
08:01
Video thumbnail
Các cấp độ khi triển khai 5s tại nơi làm việc | Cộng đồng quản lý sản xuất chuyên nghiệp VPMC
03:16
Video thumbnail
5S là gì? | Cộng đồng quản lý sản xuất chuyên nghiệp VPMC
06:09
Video thumbnail
Tầm quan trọng của 5S và Quản lý trực quan | Cộng đồng quản lý sản xuất chuyên nghiệp VPMC
07:46
Video thumbnail
AM - Bảo trì tự quản và các chuyên đề (Phần 1) | Cộng đồng quản lý sản xuất chuyên nghiệp VPMC
02:35:44
Video thumbnail
AM - Bảo trì tự quản và các chuyên đề (Phần 2) | Cộng đồng quản lý sản xuất chuyên nghiệp VPMC
02:38:55

CHÂN DUNG NHÀ QUẢN LÝ SẢN XUẤT CHUYÊN NGHIỆP

0
Quản lý sản xuất hiệu quả mang lại những lợi ích to lớn cho doanh nghiệp và cả khách hàng, giúp doanh nghiệp làm...

Tại Sao Mọi Ngành Đều Cần Đào Tạo Kỹ Năng Mềm

0
Khi một tổ chức có các nhà lãnh đạo và nhân viên nhạy bén với kỹ năng mềm, họ sẽ tạo ra lợi thế...

Cách các nhà sản xuất nhỏ có thể triển khai các công nghệ kỹ...

0
Công nghiệp 4.0, hay cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, được biết đến với việc thúc đẩy phát triển các ứng dụng...