File Ms Access mà VPMC chia sẻ dưới đây dùng để quản lý các mã dừng máy và lịch sử dùng máy bao gồm cả code, bảng. Anh/Chị có thể tham khảo, chỉnh sửa, phát triển phù hợp với mục đích của mình.

Ngoài ra các nghiệp vụ như lên kế hoạch sản xuất, ghi nhận sản lượng…, cũng có thể thực hiện được với Access ở quy mô nhỏ.

Link file: Tại đây