Hệ thống đào tạo nhân sự không nên tập trung vào những ngôi sao.

Đúng vậy, bạn sẽ không có quá nhiều sự lựa chọn về nhân sự trong tương lai, khi mà với tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế, nguồn đầu tư FDI rót vào thị trường mới nổi như Việt Nam sẽ gây ra sự hỗn loạn trong việc tuyển dụng. Việc ưu tiên tuyển dụng các ngôi sao sẽ thực sự khó khăn, càng khó khăn hơn khi nguồn lực của chúng ta không quá có sẵn.

Tuy nhiên, kể cả khi chúng ta sẵn sàng các điều kiện tốt nhất, chúng ta có lựa chọn việc tuyển dụng các ngôi sao về cho chúng ta sử dụng? Tất nhiên đây là điều chúng ta muốn, nhưng hãy thử phân tích theo một logic sau:

  • Bạn sẽ giao nhiều việc quan trọng cho các ngôi sao này có thể phát huy tối đa năng lực, xứng đáng với chi phí chúng ta bỏ ra hằng tháng.
  • Ngôi sao biết mình quan trọng, đưa ra rất nhiều yêu cầu, mặc dù không vui nhưng chúng ta vẫn phải làm vì không còn cách nào khác.
  • Ngôi sao vì một lý do nào đó không hài lòng, chúng ta mất đi ngôi sao.
  • Khi nhìn lại những người xung quanh, không ai có đủ kỹ năng giống ngôi sao đó đang làm, và để lại một khoảng trống khó bù đắp trong thời gian ngắn.
  • Doanh nghiệp tổn thất nhiều hơn lợi ích mang lại từ nhân sự đó.

Như vậy để thấy, việc sử dụng ngôi sao trong doanh nghiệp có thể mang đến rủi ro cho hệ thống sản xuất nói riêng và hệ thống vận hành doanh nghiệp nói chung.

Một điều tốt đẹp hơn chúng ta cần hướng đến đó là đào tạo Đa kỹ năng. Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta theo đuổi mục tiêu: 1 kỹ năng tối thiểu 3 người thành thạo, 1 người thành thạo tối thiểu 3 kỹ năng?

Tôi tin rằng khi đó mức độ an toàn của hệ thống vận hành của doanh nghiệp sẽ trở nên an toàn hơn, chúng ta sẽ có nhiều lựa chọn hơn trong việc tuyển dụng và hơn tất cả, khả năng điều độ công việc sẽ linh hoạt hơn để có thể tạo ra năng suất cao hơn.