Frederick Winslow Taylor : Hầu như ai làm trong lĩnh vực sản xuất cũng đều biết đến phương pháp tiêu chuẩn hóa công việc, và chúng ta biết đến nó như một công cụ quan trọng bậc nhất trong việc đảm bảo chất lượng và năng suất trong quá trình sản xuất. Thời kỳ đó, việc đưa vào Work Standards (Tiêu chuẩn công việc) và Time Study (Nghiên cứu thời gian) đã nhen nhóm sự thay đổi của phương pháp sản xuất. Đóng góp lớn nhất của Taylor là đã xây dựng một mặt bằng quản lý công việc chung làm cơ sở tính toán năng suất một cách khoa học hơn.
Frank Bunker Gilbreth và Lillian Moller Gilbreth (2 vợ chồng): Nếu hiện nay các kỹ sư công nghiệp (IE) hoặc chuyên viên cải tiến liên tục (CI) đang vật lộn hằng ngày với mớ video ghi nhận tại chuyền, và đang vò đầu bứt tai nghĩ ý tưởng cải tiến thao tác, thì đây chính là tác giả của Motion Study (Nghiên cứu chuyển động). Nối tiếp công trình của Taylor, 2 nhà nghiên cứu đã đi theo hướng bóc tách các thao tác phức tạp thành các thao tác giản đơn, từ đó nhận diện ra các lãng phí và tiến hành cải tiến.
Có thể bạn sẽ để ý thấy rằng, giai đoạn này cũng trùng với sự ra đời của TWI với JM – Job method đã giúp ngành công nghiệp Mỹ (những năm 1940) và ngành công nghiệp Nhật Bản (khoảng những năm 1960) từng bước trở nên nổi tiếng thế giới cho đến nay.
Như vậy, với Taylor là hướng về thời gian tiêu chuẩn, với vợ chồng nhà Gilbreth hướng về cải tiến thao tác từ đó đã hình thành nên kỹ thuật Time and motion study như hiện nay, giúp cho hàng triệu người sử dụng nó như một công việc hằng ngày.
Còn với chúng ta, khi được sử dụng các sản phẩm với giá thành rẻ, chất lượng tốt, đó một phần nhờ đến nghiên cứu của Taylor và Gilbreth