Là một chủ doanh nghiệp sản xuất, ai cũng muốn doanh nghiệp mình có thể tối ưu hóa vận hành để có thể cho ra sản lượng lớn nhất. Vậy làm thế nào để doanh nghiệp có thể tối ưu hóa vận hành?

Chủ doanh nghiệp không quá khó khăn để tiếp cận các công cụ và phương pháp hay triết lý này, chỉ có điều họ thực sự chưa biết phương pháp nằm ở đâu. Phương pháp nào là phù hợp với doanh nghiệp? Và mặc dù đã biết về các công cụ và phương pháp này, nhưng bắt đầu từ đâu để xây dựng một chương trình cải tiến bài bản thì chủ doanh nghiệp đôi khi còn bối rối.

Dưới đây là tài liệu hướng dẫn làm thế nào để doanh nghiệp có thể tối ưu hóa vận hành trong buổi Webinar của cộng đồng Quản lý sản xuất chuyên nghiệp VPMC. Nếu có thắc mắc gì về tài liệu xin vui lòng gửi phản hồi qua email: admin@qlsx.org

Link tải tài liệu: Tại đây