Chiến lược bảo trì năng suất tổng thể (TPM – Total Productive Maintenance): là hệ thống bảo trì được áp dụng cho toàn bộ các bộ phận có liên quan đến hoạt động sản xuất trong Công ty, với sự tham gia của mọi thành viên các cấp. Hình thức tổ chức thực hiện là chia nhỏ các nhóm phụ trách để khai thác hiệu xuất thiết bị một cách cao nhất. TPM thực hiện ngăn ngừa tổn thất từ mọi khâu của quá trình nhằm đạt mục các tiêu của bảo trì.

  • TOTAL = Tất cả nhân viên vận hành và nhân viên bảo trì và các phòng ban làm việc cùng nhau
  • PRODUCTIVE = Sản xuất ra nhiều sản phẩm tốt
  • MAINTENANCE = Duy trì trạng thái của thiết bị và nhà máy luôn trong tình trạng tạo năng suất tốt

Nếu như ở hình thức bảo trì truyền thống, bộ phận bảo trì thường phải tách biệt hoàn toàn với khối sản xuất vận hành với lối suy nghĩ: “Tôi vận hành, Anh sửa; Tôi sửa, Anh chế tạo; Tôi chế tạo, Anh quản lý; Tôi quản lý, Anh …” thì ở TPM là sự kết hợp của toàn bộ các bộ phận liên quan đến hoạt động sản xuất và có cùng một quan điểm: “TẤT CẢ chúng ta đều phải có Trách nhiệm đối với thiết bị của Chúng ta”

Mọi người có thể tìm hiểu thêm về TPM và các chương trình tư vấn đào tạo về TPM qua đây.

Dưới đây là tài liệu về Triển khai chương trình TPM trong buổi Webinar của cộng đồng Quản lý sản xuất chuyên nghiệp VPMC. Nếu có thắc mắc gì về tài liệu xin vui lòng gửi phản hồi qua email: admin@qlsx.org

Link tài liệu: Tải tại đây

Mong rằng tài liệu trên sẽ giúp các nhà quản lý hiểu rõ hơn về Chương trình bảo trì năng suất tổng thể TPM và có thể ứng dụng vào trong doanh nghiệp.