Lãnh đạo tinh gọn – lean leader, là người lãnh đạo thấm nhuần các nguyên tắc cơ bản của quản lý tinh gọn (Lean Management) và kết hợp chúng vào phong cách lãnh đạo của mình để dẫn dắt nhân viên một cách hiệu quả.

Việc đưa khả năng lãnh đạo vào cấu trúc văn hóa doanh nghiệp ngoài việc có thể giúp cải tiến liên tục mà  nó cũng có thể giúp tiếp sức và động viên nhân viên.

Khái niệm về lãnh đạo tinh gọn cũng không chỉ nên được thực hành ở cấp quản lý – mọi nhân viên trong tổ chức đều có thể và nên là một nhà lãnh đạo tinh gọn.

Vậy làm thế nào để một doanh nghiệp có thể nhận ra và trau dồi khả năng lãnh đạo tinh gọn? Bước đầu tiên, hãy nhận biết và khuyến khích một số phẩm chất sau đây ở mỗi người.

Tư duy Định hướng Quy trình

Các nhà lãnh đạo tinh gọn sẽ không đòi hỏi kết quả tích cực bất kể giá nào. Với họ, kết quả không nhất thiết phải thể hiện ra toàn bộ cách thức thực hiện . Thay vào đó, họ có thể lùi lại một bước và kiểm tra các quy trình có thể dẫn đến kết quả phù hợp.

Trong suy nghĩ của họ, quy trình đúng sẽ dẫn đến kết quả đúng.

Kỳ vọng rõ ràng và trách nhiệm 

Giao tiếp rõ ràng là chìa khóa cho phẩm chất này. Các nhà lãnh đạo tinh gọn thể hiện rõ nhu cầu của họ. Họ thiết lập các kỳ vọng cho một nhiệm vụ hoặc dự án cụ thể và không gây mơ hồ. Những kỳ vọng mơ hồ có thể gây ra sự trùng lặp trong công việc, thông tin sai lệch hoặc thường chỉ làm lãng phí thời gian của mọi người khi họ vò đầu bứt tai để hiểu được yêu cầu của lãnh đạo.

Một khi các nhà lãnh đạo tinh gọn đặt những kỳ vọng một cách rõ ràng, thì họ không để mọi người phải chịu trách nhiệm. Họ mong đợi những người xung quanh sẽ làm chủ nhiệm vụ của mình và hoàn thành chúng trong khoảng thời gian quy định.

Biết khi nào cần chỉ đạo và khi nào cần theo dõi

Phần quan trọng tạo nên nhà lãnh đạo tinh gọn là khả năng đọc tình huống tốt. Nếu có công việc hay nhiệm vụ nào đó và sự lãnh đạo là cần thiết, thì một nhà lãnh đạo tinh gọn sẽ không ngại chỉ đạo và phụ trách công việc

Nhưng một nhà lãnh đạo tinh gọn cũng biết khi nào cần lùi lại và trao quyền cho người khác. Giao nhiệm vụ lãnh đạo dự án cho người có khả năng là bước đi quan trọng để trau dồi phẩm chất lãnh đạo ở đồng nghiệp.

Khen ngợi đúng lúc, đúng sự thật

Các nhà lãnh đạo tinh gọn luôn tôn trọng và khen ngợi nhiều hơn là chỉ trích. Khắc phục các vấn đề rõ ràng là quan trọng đối với quá trình trau dồi của nhân viên, nhưng các nhà lãnh đạo tinh gọn nên hướng tới tỷ lệ khen ngợi và phê bình là 5/1 khi giải quyết với đồng nghiệp.

Nói như vậy, các nhà lãnh đạo tinh gọn luôn hướng tới sự trung thực. Việc phủ nhận sự thật không giúp ích được gì cho bất kỳ ai có liên quan.

Nói được làm được

“Nói được làm được” đặc biệt quan trọng đối với các nhà lãnh đạo tinh gọn. Sẽ không có ai tuân thủ quy định hay chấp hành các yêu cầu nếu lãnh đạo không tự mình trải nghiệm và làm gương, cho dù đó là nguyên tắc tinh gọn, cải tiến liên tục hay bất kỳ khái niệm nào khác.

Đúng vậy, nhà lãnh đạo tinh gọn rõ ràng nên làm hình mẫu cho những nhân viên, nhưng họ cũng nên trau dồi  khả năng lãnh đạo và khuyến khích những phẩm chất đó ở những người xung quanh.

Theo leankor.com