Chuyển đổi số là một thuật ngữ thường bị hiểu sai, thuật ngữ này có thể được sử dụng để mô tả việc tích hợp các công nghệ mới, tự động hóa các hoạt động hay triển khai các sản phẩm và dịch vụ số. Tuy nhiên, một chương trình để bắt đầu chuyển đổi số không chỉ là bổ sung các quá trình công nghệ hoặc đưa ra giải pháp kỹ thuật số cho một vấn đề vận hành.

Chuyển đổi – Transformation là từ khóa. Nói một cách đơn giản, đó là hành động hoặc quá trình biến đổi. Đối với các tổ chức, quá trình chuyển đổi kỹ thuật số bao gồm những thay đổi về văn hóa trong toàn doanh nghiệp, yêu cầu các doanh nghiệp nắm lấy sự đổi mới, thay đổi nhanh chóng và thử nghiệm. Ngoài ra, quá trình thay đổi kỹ thuật số tích hợp công nghệ vào mọi khía cạnh của một tổ chức và chuyển đổi mọi thứ từ thực tiễn kinh doanh sang trải nghiệm của khách hàng.

Hiểu được tầm quan trọng của chuyển đổi số

Chuyển đổi số đã chuyển từ ưu tiên hàng đầu sang nhu cầu cần thiết. Nói một cách đơn giản, các doanh nghiệp không chuyển đổi sẽ không thể tồn tại. Kỳ vọng của khách hàng đã thay đổi và nếu doanh nghiệp không đáp ứng được nhu cầu của khách hàng, họ sẽ tìm đối tác khác. Chuyển đổi kỹ thuật số cũng có khả năng định hình lại nền kinh tế. Sự linh hoạt, khả năng phục hồi và chiến lược ưu tiên kỹ thuật số là rất quan trọng để xác định thành công và rủi ro kinh tế của một doanh nghiệp trong tương lai.

Chương trình khởi động quá trình chuyển đổi số của doanh nghiệp

Mặc dù mỗi tổ chức sẽ có những nhu cầu và đòi hỏi khác nhau, nhưng có những chủ đề chung thiết yếu mà ban lãnh đạo nên xem xét trước khi bắt tay vào hành trình chuyển đổi kỹ thuật số.

 1. Thu hút và tạo sự đồng thuận giữa ban lãnh đạo và người lao động

Sự thống nhất giữa hội đồng quản trị, ban lãnh đạo và nhân viên là điều cần thiết cho sự thành công cho việc khởi động ​​chuyển đổi kỹ thuật số. Tầm nhìn cho sự thay đổi phải đến từ cấp trên. Trong trường hợp hội đồng quản trị hoặc ban lãnh đạo điều hành thiếu kinh nghiệm, kiến ​​thức, kế hoạch hoặc tư duy nghiêng về chuyển đổi kỹ thuật số, có thể khiến các phòng ban thất vọng vì thiếu định hướng rõ ràng, làm xói mòn yếu tố tin cậy đối với chuyển đổi kỹ thuật số.

 1. Dựa vào văn hóa để thúc đẩy các mục tiêu chiến lược và đổi mới

Để thành công, những nỗ lực quản lý thay đổi đòi hỏi tất cả các thành viên của doanh nghiệp phải nắm bắt một nền văn hóa mở và coi trọng sự đổi mới, thử nghiệm thường xuyên, chấp nhận rủi ro và khao khát thay đổi nhanh chóng. Nếu có những nhân viên không muốn thay đổi, sự phản kháng của họ có thể làm hỏng các chương trình chuyển đổi kỹ thuật số. Do đó, việc thu hút lực lượng lao động ngay từ đầu sẽ đảm bảo việc thực hiện một dự án mang lại giá trị kinh doanh lâu dài.

 1. Xây dựng kế hoạch kinh doanh chiến lược rộng hơn bao gồm lộ trình chuyển đổi kỹ thuật số

Lộ trình chuyển đổi kỹ thuật số phải là một phần của kế hoạch kinh doanh chiến lược lớn hơn để thực hiện đầy đủ các cải tiến trong chuỗi giá trị khách hàng. Hầu hết các nỗ lực quản lý thay đổi đều bắt nguồn từ việc tìm giải pháp cho các vấn đề hàng ngày mà khách hàng hoặc doanh nghiệp phải giải quyết.

Để bắt đầu phát triển một kế hoạch, hãy đặt câu hỏi về những khó khăn mà khách hàng và nhân viên của doanh nghiệp gặp phải.

 1. Những vấn đề vận hành hàng ngày nào liên tục gây khó khăn cho nhân viên?
 2. Khách hàng nói rằng họ muốn gì – và doanh nghiệp có đáp ứng được không?
 3. Khách hàng đã mô tả những khó khăn nào trong quá trình từ trước khi mua hàng, mua hàng và sau khi mua hàng với doanh nghiệp?

Sau khi có một danh sách chi tiết và phù hợp, hãy đảm bảo rằng các bên liên quan và lãnh đạo xem xét các mục dựa trên các câu hỏi sau:

 1. Việc tìm ra giải pháp cho vấn đề này có phù hợp với mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp không?
 2. Giải pháp có mang lại lợi tức đầu tư (ROI) mong muốn dưới dạng doanh thu, hiệu quả hoặc các giá trị mềm như sự hài lòng của khách hàng/nhân viên không?
 3. Doanh nghiệp của chúng tôi có thể triển khai giải pháp bằng tài sản nội bộ hay cần sự hỗ trợ từ bên ngoài?
 4. Bắt đầu quá trình chuyển đổi kỹ thuật số của doanh nghiệp với những thay đổi nhỏ, nhanh chóng và có sức ảnh hưởng

Quá trình chuyển đổi kỹ thuật số của một doanh nghiệp không nhất thiết phải là một cuộc đại tu toàn bộ trong một lần. Có thể bắt đầu bằng những nỗ lực thay đổi nhanh, nhỏ hơn mà vẫn tạo ra tác động. Ưu điểm của phương pháp này là có cơ hội thu phục nhân viên với những thành công lặp đi lặp lại và gia tăng của các thay đổi nhỏ. Sau khi nhân viên sẵn sàng, hãy thực hiện quá trình chuyển đổi số quan trọng hơn.

 1. Xác định kết quả chuyển đổi số và đo lường ROI

Sử dụng dữ liệu để xác định những kết quả mà doanh nghiệp hy vọng. Sau đó, sử dụng các số liệu để xác định xem dự án quản lý thay đổi có đang tiến triển hay không. Đối với các sáng kiến ​​có thể mất nhiều tháng hoặc nhiều năm để thực hiện, bằng chứng về sự chuyển động và những thành công nhỏ là rất quan trọng trong việc duy trì động lực cho nhân viên. Dữ liệu giúp lãnh đạo thấy được tác động của các hoạt động, phát hiện sự chậm trễ, nhận ra xu hướng và thực hiện các thay đổi phù hợp và kịp thời trong quá trình chuyển đổi.

 1. Sử dụng phân tích SWOT để xem xét mọi khía cạnh

Mặc dù có thể sử dụng nhiều công cụ khác nhau để đánh giá nỗ lực chuyển đổi số, nhưng phân tích SWOT là một phương pháp đã được chứng minh là đúng để phát triển chiến lược thay đổi và phát triển doanh nghiệp. Hơn nữa, các phân tích SWOT dựa trên dữ liệu chứ không chỉ là các giả định hay phỏng đoán, cuối cùng sẽ mang lại một bức tranh chính xác hơn về việc liệu sáng kiến ​​thay đổi số sẽ thành công hay thất bại.

 1. Tập trung vào quá trình quản lý thay đổi hiệu quả

Khi thực hiện thay đổi nhanh chóng trong một tổ chức, điều quan trọng là phải hiểu tác động của thay đổi đó. Tạo các cuộc khảo sát thường xuyên và đánh giá nhiều chiều với mọi thành viên trong doanh nghiệp để cung cấp cho các bên liên quan biết mọi người đang thực sự cảm thấy như thế nào. Tuy việc nào sẽ tạo ra nhiều ý kiến trái chiều nhưng nó cũng có thể làm nổi bật những khu vực cấp bách cần tập trung vào. Ngoài ra, việc này cũng có thể cải thiện tinh thần – một thành phần quan trọng của bất kỳ nỗ lực quản lý thay đổi thành công nào.

Chuyển đổi kỹ thuật số – Khoản đầu tư vững chắc cho tương lai doanh nghiệp của bạn

Bắt tay vào hành trình chuyển đổi kỹ thuật số không phải là một công việc nhỏ. Tuy nhiên, với sự chuẩn bị cũng như văn hóa và nhân tài phù hợp, chuyển đổi kỹ thuật số sẽ đảm bảo các doanh nghiệp;

Phù hợp hơn với nhu cầu của khách hàng và nhân viên

Có khả năng định hướng tốt hơn trong tương lai kỹ thuật số, đầu tư vào hỗ trợ chuyển đổi kỹ thuật số sẽ được đền đáp về lâu dài.